vc


Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si continúas utilizando este sitio web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies.

miércoles, 22 de marzo de 2017

INTERVENCIÓN DE ROMÁN ALONSO NUN ACTO DE SOLIDARIEDADE COS ESTIBADORES

INTERVENCIÓN NUN ACTO DE SOLIDARIEDADE COS ESTIBADORES

O martes, día 14 de marzo, tivo lugar un acto en Vigo organizado polo PCG en solidariedade coa loita da estiba.
Por miña parte fixen unha intervención breve como Secretario Político Comarcal. Dado que tiñamos un compromiso de tempo, limiteime a ler un texto previamente preparado. Con posteridade houbo camaradas que me pediron lles facilitara dito texto da mina intervención. Para facilitar esta transmisión aproveitei as facilidades deste blog.
Román Alonso 

TEXTO DA INTERVENCIÓN

Boas tardes.
Dende o PCG da comarca de Vigo queremos manifestar a nosa plena solidariedade coa loita dos estibadores polo seu posto de traballo.
Entre os centos de conflictos públicos ou soterrados que se viven diariamente no mundo laboral na nosa comarca este ten unha especial significación para nos e debe ser motivo de estudo polo conxunto da clase traballadora.
 • Non se está dilucidando aquí un problema de convenio no que as posicións da parte empresarial e laborarl son irreconciliables.
 • Non se está tratando aquí dun ERE ou proceso de despidos por falta de marxe de beneficio empresarial ou por quebra.
O que motiva este conflicto é a decisión do goberno de Rajoy de liberalizar o sector coa única finalidade de favorecer a unhas empresas multinacionais moi poderosas que ansían facerse con esta parte de negocio.
E quéreno facer de xeito que os postos de traballo que desempeñan os estibadores actuais non lle quedan garantidos.
 • É falso polo tanto que si os estibadores van a folga na defensa dos seus dereitos sexan culpables dos engorros económicos ocasionados.
 • É falso que a Unión Europea obrigue a privatizar e liberalizar o sector. E verdade que no Tratado de Lisboa - aprobado a espaldas dos pobos, pese ó rexeite que tivera o Tratado de Constitucional en Francia - anímase ós estados a liberalizar canto lles sexa posible, pero non obriga. Por exemplo AENA que era un monopolio público pasou a monopolio privado sen liberalización a libre competencia. O único que esixen é que as empresas estranxeiras non sexan discriminadas respecto das do propio país a hora de concertar prestacións.
Dende o PCE e PCG estamos contra a UE, porque trátase dun entramado antidemocrático concebido para prexudicar á clase obreira e beneficiar ó capital de sectores multinacionais. Pero con todo iso hai resquicios legais para facer as cousas doutra maneira.
 • Ë falso que a Comisión Europea obrigue a aprobar este RD que se leva ó Congreso este xoves. En Bélxica aprobouse en 2016 unha normativa que cumpre os criterios da UE e respecta mellor os dereitos laborais. Sobmetida a referendum obtivo un 85% de apoio dos estibadores. ¿Por qué o goberno do PP non propón unha normativa similar á de Bélxica?.
 • Onde sí se impón claramente a liberalización e no TTIP, agora parado por Trump, e no plan CETA. O 15-02-17 aprobouse no Parlamento Europeo - con apoio do PSOE, PP e C´s - o plan CETA entre a UE e Canadá1. Agora falta ser ratificado en cada un dos estados.
 • Saudamos a lointa unitaria que os estibadores están levando a cabo.
 • Temos que defender e defendemos o dereito dos estibadores a facer as folgas que precisen para defender os seus dereitos laborais. Sabemos que á dereita e ós medios do capital non lles interesan estos dereitos.
 • Temos que facer un esforzo de solidariedade explicando no noso entorno a agresión que se pretende facer ós estibadores.
 • Por ese motivo pareceunos oportuno facer actos coma este. A partir daquí temos que inundar as RRSS con mensaxes de solidariedade, desmontando as falsedades.
 • Si o facemos ben ganaremos esta batalla.
 • Dende aquí so nos queda agradecer ós membros do comité de empresa a súa presenza e desexarlle éxito na súa loita que é tamén a nosa loita a loita da clase obreira polo dereito ó traballo.
FORZA E REPÚBLICA.


1

MODELO DE MOCIÓN CONTRA A LIBERALIZACIÓN DA ESTIBA

Modelo de MOCIÓN de apoio aos estibadores e contra a liberalización do sector facilitado polo PCG da comarca de Vigo a diversos grupos municipais de Esquerda Unida e Mareas da comarca de Vigo, por si tiñan a ben presentala nos respectivos concellos.


CONTRA A LIBERALIZACIÓN DO SECTOR DA ESTIBA

D./Dña.________________ Portavoz do Grupo Municipal de _________________ no Concello de _______________, en nome e representación do mesmo, e ao amparo do establecido na normativa aplicable, eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte


MOCIÓN
En 2010 levouse a cabo a reforma da Lei de Réxime Económico e de Prestación de Servizos dos Portos de lnterese Xeral do Estado cun amplo apoio parlamentario, sobre a cal, a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado 11 de decembro de 2014 obriga a España a levar a cabo determinadas modificacións legais e convencionais, provocando así a incerteza nas empresas portuarias e nas/os traballadoras/es do sector. A favor da solución do conflito xerado, nos últimos tres anos realizáronse numerosos encontros entre o Ministerio de Fomento ou Portos do Estado, a patronal do sector (ANESCO) e os sindicatos maioritarios da estiba.
Agora o Goberno do Estado pretende ,coa aprobación dun Real Decreto, levar a cabo unha reforma no sector da estiba que supoñerá un despedimento xeneralizado e a precarización do traballo a través de ETT, nunha iniciativa que só persegue aumentar as ganancias das empresas multinacionais baixo a escusa da obrigación de ter que cumprir cunha sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo.

Dita sentenza nada ten que ver coas pretensións reais do Goberno, incluso os propios traballadores puxeron sobre a mesa unha proposta que cumpre co dictado polo tribunal pero sen poñer en risco os postos de traballo e sen levar a precariedad ao sector.
É necesario recordar que a financeira JP Morgan leva anos presionando ao Goberno para liberalizar o sector da estiba en España. Dita entidade financeira, a través da súa división Asset Management Infraestructure lnvestment Group, controla Noatum, o principal operador portuario de Europa cunha posición de liderado nos portos españois.
Con este decreto, o Goberno pretende facer de España o epicentro de servizos portuarios low cost europeos, onde as pequenas e medianas empresas estibadoras estarán condenadas xa que só haberá espazo para as máis grandes.
Por outra banda, desde boa parte dos medios de comunicación púxose en marcha unha campaña, tamén ao servizo tamén dos intereses das entidades financeiras e a patronal, demonizando aos estibadores mediante un gran número de falacias, manipulacións e afirmacións destinadas a intoxicar á opinión pública e poñela de parte do Goberno e da súa reforma.

Ante todo isto, o Concello de ______________ adopta os seguintes

ACORDOS
1.- O Concello de _____________ manifesta a súa total oposición á liberalización do sector da estiba por considerar que esta está feita a medida dos intereses das multinacionais.
2.- Declaramos que a reforma pretendida polo goberno só traducirase en máis precaridad, máis inseguridade laboral e máis ganancias para as multinacionais.
3.- Condenamos a campaña de criminalización desatada contra os traballadores e traballadoras da estiba por parte do Goberno e dos seus medios de comunicación afines.
4.- O Concello de ______________ defende que o acceso aos postos de traballo fágase con criterios obxectivos e baremados, nun proceso transparente e debidamente publicitado; pero que en todo caso calquera modificación que puidese producirse no sector da estiba neste sentido, debería procurarse por acordo negociado entre as partes.
5.- Dar traslado ao Goberno de España, ao Congreso dos Deputados, ao Ministerio de Fomento e ás organizacións sindicais con representación no sector da estiba, así como aos medios de comunicac
En xx, yy-yy-yyyy