vc


Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si continúas utilizando este sitio web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies.

miércoles, 22 de marzo de 2017

MODELO DE MOCIÓN CONTRA A LIBERALIZACIÓN DA ESTIBA

Modelo de MOCIÓN de apoio aos estibadores e contra a liberalización do sector facilitado polo PCG da comarca de Vigo a diversos grupos municipais de Esquerda Unida e Mareas da comarca de Vigo, por si tiñan a ben presentala nos respectivos concellos.


CONTRA A LIBERALIZACIÓN DO SECTOR DA ESTIBA

D./Dña.________________ Portavoz do Grupo Municipal de _________________ no Concello de _______________, en nome e representación do mesmo, e ao amparo do establecido na normativa aplicable, eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte


MOCIÓN
En 2010 levouse a cabo a reforma da Lei de Réxime Económico e de Prestación de Servizos dos Portos de lnterese Xeral do Estado cun amplo apoio parlamentario, sobre a cal, a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado 11 de decembro de 2014 obriga a España a levar a cabo determinadas modificacións legais e convencionais, provocando así a incerteza nas empresas portuarias e nas/os traballadoras/es do sector. A favor da solución do conflito xerado, nos últimos tres anos realizáronse numerosos encontros entre o Ministerio de Fomento ou Portos do Estado, a patronal do sector (ANESCO) e os sindicatos maioritarios da estiba.
Agora o Goberno do Estado pretende ,coa aprobación dun Real Decreto, levar a cabo unha reforma no sector da estiba que supoñerá un despedimento xeneralizado e a precarización do traballo a través de ETT, nunha iniciativa que só persegue aumentar as ganancias das empresas multinacionais baixo a escusa da obrigación de ter que cumprir cunha sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo.

Dita sentenza nada ten que ver coas pretensións reais do Goberno, incluso os propios traballadores puxeron sobre a mesa unha proposta que cumpre co dictado polo tribunal pero sen poñer en risco os postos de traballo e sen levar a precariedad ao sector.
É necesario recordar que a financeira JP Morgan leva anos presionando ao Goberno para liberalizar o sector da estiba en España. Dita entidade financeira, a través da súa división Asset Management Infraestructure lnvestment Group, controla Noatum, o principal operador portuario de Europa cunha posición de liderado nos portos españois.
Con este decreto, o Goberno pretende facer de España o epicentro de servizos portuarios low cost europeos, onde as pequenas e medianas empresas estibadoras estarán condenadas xa que só haberá espazo para as máis grandes.
Por outra banda, desde boa parte dos medios de comunicación púxose en marcha unha campaña, tamén ao servizo tamén dos intereses das entidades financeiras e a patronal, demonizando aos estibadores mediante un gran número de falacias, manipulacións e afirmacións destinadas a intoxicar á opinión pública e poñela de parte do Goberno e da súa reforma.

Ante todo isto, o Concello de ______________ adopta os seguintes

ACORDOS
1.- O Concello de _____________ manifesta a súa total oposición á liberalización do sector da estiba por considerar que esta está feita a medida dos intereses das multinacionais.
2.- Declaramos que a reforma pretendida polo goberno só traducirase en máis precaridad, máis inseguridade laboral e máis ganancias para as multinacionais.
3.- Condenamos a campaña de criminalización desatada contra os traballadores e traballadoras da estiba por parte do Goberno e dos seus medios de comunicación afines.
4.- O Concello de ______________ defende que o acceso aos postos de traballo fágase con criterios obxectivos e baremados, nun proceso transparente e debidamente publicitado; pero que en todo caso calquera modificación que puidese producirse no sector da estiba neste sentido, debería procurarse por acordo negociado entre as partes.
5.- Dar traslado ao Goberno de España, ao Congreso dos Deputados, ao Ministerio de Fomento e ás organizacións sindicais con representación no sector da estiba, así como aos medios de comunicac
En xx, yy-yy-yyyyNo hay comentarios: